حذف رهن گرفتن سند خودرو

می 28, 2023 0

بر این اساس بند “عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن و…

1 2 3 273