نشست سران ایران، روسیه و ترکیه

آوریل 4, 2018 0

هاتف امروز :رؤسای جمهوری اسلامی ایران ، روسیه و ترکیه در بیانیه ای مشترک، با اشاره به اینکه فرمت آستانه، تنها ابتکار بین‌المللیِ مؤثری بوده و…