بررسی استعفاء نجفی

آوریل 2, 2018 0

هاتف امروز :سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران در ۱۴ فروردین گفت: در جلسه فردا که و…

1 2