اعتراض حق شهروندان است

ژانویه 2, 2018 0

هاتف امروز:سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه اعتراض حق شهروندان است، تصریح کرد: اعتراض با اغتشاش فرق دارد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاتف امروز، و…