سرنوشت امضای الکترونیکی در ایران

خرداد ۱۶, ۱۳۹۶ 0

هاتف امروز: امضای الکترونیکی شامل علامت، تصویر دیجیتال امضای دست‌نویس یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت است که مانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار و…