درمان “ام‌.اس”

فروردین ۶, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز :“ام‌.اس” از بیماری‌هایی است که هنوز درمان شناخته‌شده‌ای ندارد اما پژوهشگران، هر ساله بررسی‌های گوناگونی را برای یافتن یک روش درمانی انجام می‌دهند. و…