انفجارهای سریالی تایلند را لرزاند

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ 0

 تایلند پنجشنبه شب و روز جمعه با موجی از انفجار بمب در”ترانگ”، “هوآ هین”، “سورات تانی”و “پوکت”مواجه شد که در نتیجه این انفجارها دستکم سه و…