قانون بیمه بیکاری بازنگری شود

بهمن ۲۳, ۱۳۹۵ 0

هاتف امروز: مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بازنگری قانون بیمه بیکاری را خواستار شد و بر ضرورت ایجاد صندوق مستقل بیمه و…