کارت سوخت به جایگاه‌ها باز میگردد

خرداد ۸, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز: با ورود سامانه های جدید، دستگاه‌های نازل جایگاه‌های سوخت به‌گونه ای ارتقا می‌یابند که با ارتقای این دستگاه‌ها، سوخت‌گیری و پرداخت هزینه همزمان و…