۲۰ نوامبر روز جهانی کودک

آبان ۲۹, ۱۳۹۶ 0

هاتف امروز: روز کودک روزی است که برای یادبود و افتخار کودکان شناخته شده‌است. کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مختلف، روزهای متفاوتی را به‌عنوان روز کودک و…