تحقیق و تفحص از ماجرای واگذاری زمین‌ها توسط شهرداری تهران کلید خورد/ ۱۵ نفری که طرح را امضا نکردند

شهریور ۱۰, ۱۳۹۵ 0

هاتف امروز: مهدی چمران، مرتضی طلایی، ابوالفضل قناعتی، محسن پیرهادی، رضا تقی‌پور، عباس جدیدی، معصومه آباد، الهه راستگو، احمد دنیامالی، حسین رضازاده، پرویز سروری، اقبال و…