حق مسکن و منشور حقوق شهروندی

دی ۲۲, ۱۳۹۵ 0

هاتف امروز: «حق مسکن» پانزدهمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از دو بند «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» و «حق اقتصاد شفاف و…