سکوت رئیس تامین اجتماعی پیرامون علت جابجایی های سریالی/ مدیرکل قزوین “برکنار” شد/ اتوبوس تغییرات به ایستگاه “دهم” رسید

مهر ۶, ۱۳۹۵ 0

هاتف امروز:حواشی تمام نشدنی سازمان تامین اجتماعی محدود به تغییرات اتوبوسی در ماه های اخیر نبوده، و بحث دریافت ارقام قابل تاملی تحت عنوان “پرکیس” و…