وام مسکن مهر ۴۰ میلیون شد

ژانویه 3, 2017 0

هاتف امروز: شورای پول و اعتبار در تصمیم جدید خود سقف تسهیلات مسکن مهر را تا ۴۰ میلیون تومان افزایش داد. به گزارش هاتف امروز، و…