۲۰۱۶: سال خشم و هیاهو+عکس

دسامبر 31, 2016 0

هاتف امروز: کریسمس سال گذشته که جهان برای پیدا کردن کورسویی از خوشی همه امیدهایش را باخت، همه دلخوشی‌اش به سال پیش رو بود؛ سالی و…