۲۴ ماه انتظار برای ۲۰ هزار تومان

تیر ۳, ۱۳۹۵ 0

بیش از دو سال از زمان طرح افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران می‌گذرد و نمایندگان کارگران می‌گویند احتمالا با روند فعلی، این افزایش برای و…