خواب زمستانی مخالفان FATF

دسامبر 21, 2019 0

هاتف امروز:تا کمتر از دو ماه دیگر تمامی اقدامات “مقابله‌ای” علیه ایران در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو وCFT وضع خواهند شد و عملا و…

1 2