نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری

خرداد ۱, ۱۳۹۵ 0

سازمان تامین اجتماعی نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان را تشریح کرد. هاتف امروز/ بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری و …