بلاتکلیفی کارمندان مشمول تامین اجتماعی که از سال ۹۶ بازنشسته می شوند

هاتف امروز: دولت یازدهم دی ماه سال گذشته با ابلاغ بخشنامه ای مشکل نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی بخشی از کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی را حل کرد، اما در این بخشنامه اشاره ای به وضعیت بازنشستگان سال ۹۶ و پس از آن نشده و این گروه همچنان در بلا تکلیفی بسرمی برند.

به گزارش هاتف امروز به نقل از ایرنا، کارمندان مشمول تامین اجتماعی که بیش از ۲۰ سال بابت اضافه کار حق بیمه به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده اند ، چشم انتظار اقدام سازمان امور اداری و استخدامی هستند تا با ارائه پیشنهادی به هیات وزیران، امکان محاسبه اضافه کار در مستمری بازنشستگی آنها را فراهم کرده و از ضایع شدن حقوق و کاهش مستمری دوران بازنشستگی آنها جلوگیری کند.

** تکلیف مبالغ هنگفتی که از کارمندان کسر شده چه می شود؟
این گروه از کارمندان توقع دارند، سازمان امور اداری و استخدامی با عمل به وظایف قانونی خود ، تکلیف مبالغ هنگفتی که تحت عنوان حق بیمه و طی سالیان متمادی از اضافه کار آنان ، کسر و به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده را تعیین کند.
برای مثال کارمندی که قرار است سال ۹۶ با ۳۰ سال سابقه بازنشسته شود ، ۲۷ سال بابت اضافه کار، حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز کرده است که در شرایط کنونی این پرداخت ها نادیده گرفته می شود.
به عبارت دیگر آندسته از کارکنان دولت که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و تعداد آنها به حدود یک میلیون نفر می رسد ، اکثرا بیش از ۲۰ سال ماهیانه هفت درصد از اضافه کار خود را به امید ، محاسبه اضافه کار در حقوق بازنشستگی به صندوق تامین اجتماعی واریز کرده اند .
اکنون و با حذف اضافه کار از مستمری بازنشستگی این کارمندان، با مشکل کاهش حدود ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگی و نادیده گرفتن شدن حق بیمه های پرداختی روبرو هستند.

** مشکل از کجا شروع شد ؟
محمود عسکری آزاد» ۱۷تیرماه سال ۱۳۹۳،زمانی که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری بود، بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که نتیجه آن کاهش تا ۴۰درصدی حقوق دوران بازنشستگی و پاداش سنوات پایان خدمت بیش از یک میلیون کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی بود، این بخشنامه موجی از اعتراض و نارضایتی در میان کارمندان و بازنشستگان را به دنبال داشت .
این بخشنامه، کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی را ممنوع کرد؛ به عبارت دیگر پس از اجرای این بخشنامه، اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان محاسبه نخواهند شد؛ در حالیکه این گروه از کارمندان سالیان سال بر اساس قرارداد اولیه ای که درچارچوب قوانین و مقررات ابلاغی از سوی دولت بابت اضافه کار، حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت کرده اند به این امید که در دوران بازنشستگی بتوانند از مزایای آن در قالب «مستمری بازنشستگی» برخوردار باشند.
کارمندان مشمول تامین اجتماعی می گویند، مسئولان به آثار اجرایی این بخشنامه و پیامد آن روی زندگی بازنشستگانی که ۲۸ و ۲۹ سال حق بیمه کامل پرداخت کرده اند و اکنون باید پاداش و حقوق ناقص بگیرند، توجه نکرده اند.

** بخشنامه دولت یازدهم و تلاش برای حل مشکل
دولت یازدهم اول دی ماه سال گذشته بخشنامه ای را برای حل مشکل این کارمندان تصویب کرد و در آن فرمولی برای احتساب اضافه کار در مستمری بازنشستگی کارمندان مشمول تامین اجتماعی ارائه داد .
بر اساس این آیین نامه، سازمان تأمین اجتماعی موظف شد در مورد هر یک از کارکنان یاد شده، با همکاری دستگاه اجرایی ذی ربط و با استفاده از مستندات مربوط، نسبت مجموع اضافه کار ماهانه پرداختی که از آن حق بیمه کسر شده است به مجموع اقلام حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در طول دو سال آخر خدمت (بدون احتساب مبالغ اضافه کار) حداکثر منتهی به ۱۷/ ۴/ ۱۳۹۳ را محاسبه کند.

** بخشنامه در مورد بازنشستگان سال ۹۶ و پس از آن مسکوت است
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تیر ماه امسال با ابلاغ بخشنامه ای تاثیر اضافه کار در مستمری بازنشستگی را صرفا محدود به آن دسته از کارکنان دستگاه های اجرایی کرده است که تا پایان سال ۱۳۹۵ بازنشسته شده اند.
بر اساس این بخشنامه، تنها آن دسته از کارکنان دستگاه های اجرای که تا پایان سال ۱۳۹۵ (یعنی سال پایان برنامه پنج ساله پنجم) بازنشسته شده اند می توانند از تاثیر حق بیمه های کسرشده بابت اضافه کار در مستمری بازنشستگی بهره مند شوند.
مطابق بخشنامه مذکور، تمامی کارکنان دولت که پس از سال ۱۳۶۵ و قبل از سال ۱۳۹۳ استخدام شده اند متضرر می شوند زیرا سال ها از اضافه کار آنها کسور بازنشستگی کسر شده بی آنکه در مستمری بازنشستگی شان نمود پیدا کند.
در این میان اما، بیشترین ضرر مالی متوجه کارکنانی که از نیمه دهه ۶۰ تا نیمه دهه ۷۰ استخدام شده اند، زیرا در طول بیش از نیمی از سنوات خدمتی، در حقیقت، در طول سال های متمادی، درصدی از کل دریافتی های کارکنان دولت (شامل حقوق و مزایا، پاداش و اضافه کار) کسر و به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده که این صندوق نیز متناسب با این دریافتی ها دوران بازنشستگی به آنها مستمری پرداخت کند اما اکنون بخشی از این تعهد نادیده گرفته می شود بی آنکه به پیامدهای آن توجه شود.

** سخن پایانی
کارمندن مشمول تامین اجتماعی که قبل از سال۱۳۹۳ استخدام شده اند و قرار است سال ۹۶ و پس از آن – تا ۲۷ سال آینده – بازنشسته شوند انتظار دارند ، مجموعه دولت بویژه مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نسبت به موضوع تضییع حقوق و مستمری دوران بازنشستگی آنها حساسیت به خرج داده و با عمل به وظایف قانونی خود مشکل حذف اضافه کار از مستمری دوران بازنشستگی آنها را بر طرف کنند.

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.