حقوق نمایندگان مجلس ۷۰درصد افزایش یافت

هاتف امروز:حقوق نمایندگان با ٧٠ درصد افزایش به ١٠ میلیون تومان رسید. این جدای مزایای نمایندگی مثل حق دفاتر، خودرو و مسکن و… است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاتف امروز، در حالی که اقشار مختلف مردم از کمی در آمد خود شاکی هستند و حتی کارمندان دولت با افزایش اندک حقوق دریافتی خود برای سال آینده مواجه هستند. نمایندگان مجلس حقوق دریافتی خود، برای سال آینده را ۷۰ درصد افزایش دادند.

همشهری نوشت«حقوق نمایندگان با ٧٠ درصد افزایش به ١٠ میلیون تومان رسید. این جدای مزایای نمایندگی مثل حق دفاتر، خودرو و مسکن و… است.»ل

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.