طرح ترافیک سال ۱۳۹۹ و جریمه سنگین

فروردین ۱۹, ۱۳۹۹ 0

هاتف امروز:طرح ترافیک در سال جدید نسبت به سال ۱۳۹۸ تغییراتی کرده و این موضوع سوالات بسیاری برای شهروندان پدید آورده است. بسیاری از رانندگان و…

1 2 3 157