درمان افسردگی با شبیه‌سازی مغزی

آوریل 18, 2018 0

هاتف امروز: پژوهشگران آمریکایی طی پژوهشی نشان دادند که درمان افسردگی با شبیه‌سازی مغزی می‌تواند روش جایگزینی برای استفاده از دارو باشد. به گزارش پایگاه و…