تخصیص ۸ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت خوابگاه‌های جدید دانشگاه تهران

هاتف امروز: معاون دانشجویی دانشگاه تهران از رونمایی ۲۶ طرح خدمات دانشجویی این دانشگاه خبر داد و گفت: در این پروژه‌ها قبل از پایان سال با حضور وزیر علوم در دانشگاه تهران افتتاح خواهند شد، برای ساخت خوابگاه‌های جدید دانشجویی ۸ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

دکتر حسن به‌نژاد در گفت‌وگویی با اعلام این مطلب اظهار کرد: ۲۶ طرح خدمات دانشجویی دانشگاه تهران در حوزه‌های ساخت خوابگاه‌های جدید، انبار مواد غذایی، سامانه جدید تغذیه، سیستم الکترونیک، درمانگاه، خرید تجهیزات بهداشتی و درمانی جدید، اتوماسیون‌های تغذیه و برخی طرح‌های دیگر حوزه معاونت دانشجویی با حضور وزیر علوم تا قبل از پایان سال جاری رونمایی می‌شوند که البته برخی از این پروژه‌ها به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است و برخی نیز نظیر ساخت خوابگاه‌های جدید کلنگ زنی خواهند شد.

وی در ادامه به میزان اعتبارات اختصاصی درخصوص پروژه‌های فوق اشاره کرد و گفت: در حوزه تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی حدود ۶ میلیارد تومان، انبار مواد غذایی مبلغ ۳۵۰ میلیون و ساخت خوابگاه‌های جدید دانشجویی ۸ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است که البته در بخش‌هایی مثل خرید تجهیزات پزشکی نیز ۱/۵ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفتیم، اما به طور کلی هزینه افتتاح یا انجام پروژه‌ها در بخش‌های مختلف متفاوت است.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون زمان قطعی افتتاح پروژه‌های فوق به دلیل هماهنگی‌هایی که برای حضور وزیر علوم باید انجام بگیرد مشخص نشده است اما یقیناً این پروژه‌ها قبل از پایان سال رونمایی خواهد شد.

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.