خروج انگلیس از اتحادیه اروپا؛ فرصت تاریخی برای ایران

‏معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور کشورمان گفت: خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی یک “فرصت تاریخی” برای ایران است؛ باید از این فرصت تازه، نهایت بهره را برد.
به گزارش هاتف امروز ؛ دکتر حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در خصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در صفحه توییترش نوشت: زمین لرزه ای بزرگ اروپارا لرزاند و انگلیس ازاتحادیه اروپایی خارج شد.

وی افزود: ستاره های پرچم اتحاد دراروپا درحال فروافتادن است؛ ‏تحولات اقتصادی کشورهای جنوب اروپا،تروریسم، و بحران مهاجرت نشان می داد که این اتحاد درحال فروپاشی است؛اما دومینوی سقوط با Brexit آغازمی شود.

ابوطالبی گفت: ‏اتحادیه اروپایی زمان درازی است که اعتماد مردم اروپا به خود را از دست داده است؛ این روند جدید سبب قدرت،امنیت، ورفاه بیشتردیگران خواهد شد.

‏معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور کشورمان گفت: خروج انگلیس ازاتحادیه اروپایی یک “فرصت تاریخی” برای ایران است؛ بایدازاین فرصت تازه، نهایت بهره را برد.

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.