تامین اجتماعی و شروط دریافت کمک هزینه بارداری

شرایط دریافت کمک هزینه بارداری از سازمان تامین اجتماعی

برای دریافت کمک هزینه بارداری از سازمان تامین اجتماعی سه شرط در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاتف امروز ، دارا بودن ٦٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه به واسطه اشتغال به کار ظرف یک سال قبل از زایمان برای افراد لازم است.

بیمه شده قبل از شروع استراحت باید مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

همچنین فرد در دوره استراحت مشغول به کار نبوده و با کارفرما قطع رابطه نکرده باشد.

این کمک هزینه به مدت ٦ ماه به بانوان پرداخت می شود.

چنانچه بیمه شده زن در طول بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید کند و طبق نظر پزشک معالج فرد به استراحت پزشکی قبل از شروع استراحت زایمان نیاز داشته باشد، استراحت تجویزی بدون توجه به مدت آن در صورت تائید شورای پزشکی، مشمول استفاده از غرامت دستمزد ایام بارداری خواهد بود و مدت مذکور از مرخصی زایمان کسر نخواهد شد

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.