بيمه ناتوانى حقوق هيچكس را رعايت نمى كند/ مشكل مردم قانون شكنى است

هاتف امروز: رييس جامعه جراحان سير اخلاقى جامعه را منفى خواند و نسبت به آن هشدار داد.
به گزارش هاتف امروز ؛ ايرج فاضل رييس جامعه جراحان در سمينار جامع پيشگيرى از خطاهاى پزشكى و هفتمين گردهمايى علمى فصلى انجمن پزشكان عمومى ايران، اظهار داشت: ما به عنوان پزشک، معلم اجتماع هستيم و در همه مسائل جامعه بايد فعال باشيم، پزشک بايد مراقبت و درمان بيمار را بالاترين وظيفه و دغدغه خود بداند.
وي از ضعف سازمان هاي بيمه گر انتقاد کرد و افزود: ما بيمه ناتوانی داريم که حقوق هيچکس را رعايت نمي کند و يکی از کارهايی که بايد انجام شود كارآمدسازى بيمه های ناتوان است.
فاضل همچنين تصريح کرد: بزرگ ترين مشکل مردم، در حال حاضر قانون شکنی يا قانون ستيزی است. ما به سهولت قانون شکني و گاهي تشويق به خلاف مي کنيم. در دوره ای، عده ای اين مملکت را در دست گرفتندو الان هم از مردم طلب کارند.
ريس جامعه جراحان همچنين نسبت به افول اخلاق در جامعه هشدار داد و گفت: هر روز يکي از بزرگان درباره يک مساله اجتماعي هشدار مي دهد، اين سياه نمايي نيست. جامعه از نظر اخلاقي سيري منفي را طي مي کند و مردم از پزشکان انتظار ديگري دارند که شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد دراين مسائل دخالت کند.
فاضل افزود: هيچ کنترلي بر جذب دانشجويان پزشکي نيست و آموزش بيش از هميشه مشکل دارد.
پررنگ شدن نقش صنوف در بررسى به تخلفات پزشكى
رمان جمشيدى رييس تعزيرات حكومتى گفت: در دنياى حقوقى تخلف و جرم به نسبت هاى متفاوتى وجود دارد كه بايد نظام رسيدگي متفاوتى داشته باشد. در نظام رسيدگي جرم براى موضوعات خاص و جدى ،قضات براى رسيدگي ،بايد نقش ايفا كند.
وى با اشاره به مدلى كه يك استاد دانشگاه در فرانسه ارائه داده است،افزود: سياست جنايى مجموعه روش هايى است كه هيئت اجتماع، يعنى دولت و جامعه مدنى به ويژه سازمان هايى همچون نظام پزشكى ارائه مى دهند و در بحث هاى تخصصى ورود مى كنند و به برخوردها پاسخ مى دهند.
جمشيدى ادامه داد: در دادرسى افتراقى و رسيدگى به خطاهاى پزشكى بايد نقش صنوف و سازمان ها پررنگ تر شود و پاسخ ها طيف وسيعى دا شامل شده و از صرف كيفرى محض خارج شود.
رييس اداره تعزيرات افزود: مجموعه خطاها مى تواند فردى، فرآيندى و يا استانداردى باشد، در مدل گفته شده، اصل پيشگيرى است و بايد تخلفات فردى كاهش يابد. در كشور ،آموزش دانش و مهارتى در اوج است اما در بحث بينشى، شيوه آموزش ،سخنرانى نيست. اگر از دانشمندان كم نظير و بى نظير پزشكى فيلم تهيه كرده و به نمايش بگذاريم،قداست پزشكى چندين برابر مى شود. درس اخلاق كفايت نمى كند و آموزش بايد به صورت الگو ارائه شود.
وي اظهار داشت: در نظام افتراقى نقش قاضى بايد كمرنگ شود.

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.